Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
umpirage




umpirage
['ʌmpaiəridʒ]
Cách viết khác:
umpiring
['ʌmpaiəriη]
danh từ
chức thẩm phán, chức trọng tài
quyết định của trọng tài


/'ʌmpaiəridʤ/ (umpiring) /'ʌmpaiəriɳ/

danh từ
sự trọng tài

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "umpirage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.