Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unclothe
unclothe
[,ʌn'klouð]
ngoại động từ
cởi áo; lột trần
nội động từ
mở ra


/'ʌn'klouð/

ngoại động từ
cởi áo; lột trần

nội động từ
mở ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unclothe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.