Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undepressed
undepressed
[,ʌndi'prest]
tính từ
không bị hạ xuống
(nghĩa bóng) không bị suy sụp, vững (thị trường)
(nghĩa bóng) không bị suy nhược, không bị kiệt sức (người)
không bị hạ thấp, không bị uốn cong, không bị khuất phục
không bị đè nén, không bị đàn áp, không bị đè đầu cưỡi cổ


/'ʌndi'prest/

tính từ
không bị hạ xuống
(nghĩa bóng) không bị suy sụp, vững (thị trường)
(nghĩa bóng) không bị suy nhược, không bị kiệt sức (người)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.