Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unnecessaries
unnecessaries
[ʌn'nesisəriz]
danh từ số nhiều
những cái vô ích


/ʌn'nesisəriz/

danh từ số nhiều
những cái vô ích


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.