Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrecoverable
unrecoverable
[,ʌnri'kʌvərəbl]
tính từ
không thể lấy lại, không thể giành lại, không thể tìm lại
không thể bù lại, không thể đòi, không thể thu về (nợ...)
không thể cứu chữa


/' nri'k v r bl/

tính từ
không thể lấy lại
không thể đòi lại (nợ...)
không thể cứu chữa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.