Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrivalled
unrivalled
[ʌn'raivəld]
Cách viết khác:
unrivaled
[ʌn'raivəld]
tính từ
vô song, vô địch, không có địch thủ, không có gì sánh được


/ n'raiv ld/

tính từ
không gì sánh được, vô song, vô địch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unrivalled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.