Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unshaved
tính từ
không cạo (râu)unshaved
['ʌn'∫eivd]
tính từ
không cạo (râu)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.