Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vibrancy
vibrancy
['vaibrənsi]
danh từ
sự công hưởng, sự cộng minh; tiếng vang
sự rung động, sự chấn động


/'vaibrənsi/

danh từ
sự lúc lắc, sự rung động
sự rung tiếng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.