Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
victuals


    Chuyên ngành kinh tế
đồ ăn thức uống
đồ ăn thức ụống
lương thực
lương thực thực phẩm
lương thực thực phẩm ăn liền
thực phẩm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.