Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vitiated
tính từ
mất hiệu lực pháp lý
bị hỏng, bị hưvitiated
['vi∫ieitid]
tính từ
mất hiệu lực pháp lý
bị hỏng, bị hư


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.