Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
webby
tính từ
thuộc mạng nhện; giống mạng nhện
(động vật) có màng; có màng bơiwebby
['webi]
tính từ
thuộc mạng nhện; giống mạng nhện
(động vật) có màng; có màng bơiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.