Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
win or lose
win+or+lose
thành ngữ lose
win or lose
dù thắng hay bại
win or lose, it should be a very good match
dù thắng hay bại, đó vẫn sẽ là một trận đấu rất hayGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.