Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
xử lýverb
dispose, treat, settle

[xử lý]
to deal with...; to tackle; to settle; to treat; to process; to handle
Tốt! Cháu sẽ xử lý khu vườn! Cần làm cả khối việc đây!
OK! I'll tackle the garden! It's gonna need lots of work!
Ta sẽ xử lý trường hợp của ông ấy như thế nào? - Càng đơn giản càng tốt!
How shall we deal with his case? - The simpler the betterGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.