Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zap
danh từ
sự phấn khởi dạt dào

ngoại động từ
hạ gục

nội động từ
vụt đi, vọtzap
[zæp]
danh từ
sự phấn khởi dạt dào
ngoại động từ
hạ gục
nội động từ
vụt đi, vọt

[zap]
saying && slang
heat in the microwave oven, nuke
I zapped my hotdog. It was ready in 30 seconds!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.