Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
ablatif


[ablatif]
tính từ
có thể hoặc dễ bị tải mòn.
danh từ giống đực
(ngôn ngữ học) trạng cách (cách chia thứ sáu trong văn thể La tinh).Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.