Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ablative
ablative
['æblətiv]
tính từ
(ngôn ngữ học) (thuộc) cách công cụ
danh từ
(ngôn ngữ học) cách công cụ


/'æblətiv/

tính từ
(ngôn ngữ học) (thuộc) cách công cụ

danh từ
(ngôn ngữ học) cách công cụ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.