Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
alprazolam


noun
an antianxiety agent (trade name Xanax) of the benzodiazepine class
Syn:
Xanax
Usage Domain:
trade name (for: Xanax)
Hypernyms:
benzodiazepine


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.