Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apsides
apsides
Xem apsis


/'æpsis/

danh từ, số nhiều apsides /æp'saidi:z/
(thiên văn học) cùng điểm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.