Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
arcdegree


noun
a measure for arcs and angles
- there are 360 degrees in a circle
Syn:
degree
Hypernyms:
angular unit
Part Holonyms:
oxtant, sextant
Part Meronyms:
minute, arcminute, minute of arc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.