Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
as well


adverb
in addition (Freq. 34)
- he has a Mercedes, too
Syn:
besides, too, also, likewise


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.