Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
au fait
tính từ
hoàn toàn quen thuộc (với cái gì)au+fait
[,ou 'fei]
tính từ
hoàn toàn quen thuộc (với cái gì)
today is my first working day, so I'm not yet au fait with this method
hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc, nên tôi chưa quen với phương pháp nàyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.