Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Balaton


noun
a large shallow lake in western Hungary
Syn:
Lake Balaton, Plattensee
Instance Hypernyms:
lake
Part Holonyms:
Hungary, Republic of Hungary, Magyarorszag


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.