Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt (English - Vietnamese Dictionary)
balminess


/'bɑ:minis/

danh từ

sự thơm, sự thơm ngát

tính chất dịu, tính chất êm dịuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.