Chuyển bộ gõ


Từ điển English Thailand Dictionary
bifocal


ADJ. ที่มีสองเลนส์ เลนส์หนึ่งมองใกล้ อีกเลนส์มองไกล

Related search result for "bifocal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.