Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blouse/blauz/

danh từ

áo cánh (đàn bà, trẻ con)

áo choàng, áo bờ-lu (mặc khi làm việc)


Related search result for "blouse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.