Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
blow up


    blow up
(Tech) phóng lớn, phóng đại, khuếch trương; nổ
    Chuyên ngành kỹ thuật
bơm lên
làm nổ
phóng đại
    Lĩnh vực: vật lý
phóng (ảnh)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.