Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Bogart


noun
United States film actor (1899-1957)
Syn:
Humphrey Bogart, Humphrey DeForest Bogart
Derivationally related forms:
Bogartian
Instance Hypernyms:
actor, histrion, player, thespian, role player


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.