Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
built-in
built-in
['bilt'in]
tính từ
gắn liền (vào máy chính, vào tường...)(Tech) gắn vào; có sẵn, nội trang

/'bilt'in/

tính từ
gắn liền (vào máy chính, vào tường...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "built-in"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.