Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
cải tiến


perfectionner; parfaire
Cải tiến kỹ thuật
perfectionner la technique
Cải tiến phương pháp
perfectionner une méthode
Cải tiến công tác
parfaire son travail
sự cải tiến
perfectionnementGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.