Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Calystegia sepium


noun
common Eurasian and American wild climber with pink flowers;
sometimes placed in genus Convolvulus
Syn:
hedge bindweed, wild morning-glory, Convolvulus sepium
Hypernyms:
bindweed
Member Holonyms:
Calystegia, genus Calystegia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.