Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
canvasback


noun
North American wild duck valued for sport and food
Syn:
canvasback duck, Aythya valisineria
Hypernyms:
duck
Member Holonyms:
Aythya, genus Aythya


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.