Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contravariant
contravariant
[,kɔntrə'veəriənt]
tính từ
(toán học) phản biếnphản biến

/,kɔntrə'veəriənt/

tính từ
(toán học) phản biến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.