Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cowled
tính từ
đội mũ trùm đầu của tu sĩ
cowled flower bông hoa dạng chópcowled
[kaud]
tính từ
đội mũ trùm đầu của tu sĩ
cowled flower
bông hoa dạng chóp


Related search result for "cowled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.