Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cryptobranchus


noun
type genus of the Cryptobranchidae
Syn:
genus Cryptobranchus
Hypernyms:
amphibian genus
Member Holonyms:
Cryptobranchidae, family Cryptobranchidae
Member Meronyms:
hellbender, mud puppy, Cryptobranchus alleganiensis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.