Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
diệc


(động vật học) héron
Diệc lửa
héron pourpre
Diệc xám
héron cendré
bãi diệc
héronnière
họ diệc
(động vật học) aréidésGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.