Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Dutch treat


noun
a dinner where each person pays for his own
Hypernyms:
dining

Related search result for "dutch treat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.