Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electronic mail
electronic+mail
[ilek'trɔnik,meil]
danh từ, viết tắt là e-mail
(tin học) thư điện tửGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.