Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
empiricist


noun
a philosopher who subscribes to empiricism
Derivationally related forms:
empiricism
Hypernyms:
philosopher

Related search result for "empiricist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.