Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
end matter


noun
written matter following the main text of a book
Syn:
back matter
Hypernyms:
matter
Part Meronyms:
addendum, supplement, postscript, index


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.