Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
flakiness


noun
1. informal terms for insanity
Syn:
craziness, daftness
Derivationally related forms:
flaky, flakey, daft (for: daftness), crazy (for: craziness)
Hypernyms:
insanity
2. having or breaking into thin crisp flakes
Derivationally related forms:
flaky
Hypernyms:
brittleness, crispness, crispiness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.