Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
fluid drive


noun
an automotive power coupling
Hypernyms:
coupling, coupler
Part Holonyms:
transmission, transmission system


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.