Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
foundation bolt


    Chuyên ngành kỹ thuật
bulông móng
bulông nền
bulông neo
ốc bít kín
ốc neo bệ máy
    Lĩnh vực: toán & tin
bù lon chôn
    Lĩnh vực: xây dựng
bulông bệ máy
bulông chôn
bulông neo móng
vít đầu móng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.