Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Fra Filippo Lippi


noun
Italian painter whose works show a three-dimensional style (1406-1469)
Syn:
Lippi
Instance Hypernyms:
old master


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.