Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fruitfully
fruitfully
['fru:tfuli]
phó từ
thành công, sinh lợi


/'fru:tfuli/

phó từ
có kết quả
có lợi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fruitfully"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.