Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
fungicidal


adjective
capable of destroying fungi
Syn:
antifungal
Pertains to noun:
antifungal (for: antifungal), fungicide
Derivationally related forms:
antifungal (for: antifungal), fungicide


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.