Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gall-duct
danh từ
ống mậtgall-duct
['gɔ:l,dʌkt]
danh từ
ống mậtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.