Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
gióng một


ph. Từng tiếng một: Nói gióng một.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.