Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
giỗ đầu


premier anniversaire de la mort (de quelqu'un)
lễ giỗ đầu
(tôn giáo) service du bout de l'anGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.