Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hellkite
hellkite
['helkait]
danh từ
người độc ác, người tàn bạo (như) quỷ dữ


/'helkait/

danh từ
người độc ác, người tàn bạo (như quỷ dữ)

Related search result for "hellkite"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.