Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
hot water plant


noun
any plant of the genus Achimenes having showy bell-shaped flowers that resemble gloxinias
Syn:
achimenes
Hypernyms:
flower
Member Holonyms:
genus Achimenes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.